Vzdělávací programy Centra Kritického Myšlení

Byla doba, kdy umět číst znamenalo patřit k výjimečné skupině lidí, která má otevřený přístup ke vzdělání. Schopnost číst a psát byla vysoce ceněna.
Časy se mění. Dnes ta největší výzva přichází teprve poté, co se dítě číst naučí.
Čtením to teprve začíná.

Spojte se s námi na  facebooku!

Posláním

Centra kritického myšlení

Rozvoj kritického myšlení u dětí na všech stupních vzdělávacího systému

Podpora učitelů při vzdělávání v oblasti čtenářské a mediální gramotnosti. Nabídka webinářů pro širokou veřejnost na témata mediální gramotnosti a a přístupu k dětem s problémy v chování.

Prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na různé oblasti kritického myšlení přispíváme k rozvoji dovedností, které jsou pro člověka dnešní společnosti klíčové.
— Centrum Kritického Myšlení

spolupracující odborníci

 

Projektová koordinátorka

barbora.vrbova@centrumkmysleni.cz

Jaroslav Šotola

 

Odborný konzultant

 

Metodička a lektorka

776 774 423

Petr Gabriel

Lektor

program

Odpovíme obratem

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje slouží POUZE pro naši vzájemnou komunikaci.

PŘÍMÝ KONTAKT

776 774 423

Objednejte si program Centra kritického myšlení v Pevnosti poznání!

→→→

Sídlíme v Olomouci,

ale rádi Vás navštívíme

→→→

Centrum kritického myšlení, z. s.

IČO 08697019
 

 

sídlo: Dolany 622, 783 16 Dolany