tim-mossholder-WE_Kv_ZB1l0-unsplash

RECENZE: Učit (se) s  ONLIFE. KISK zpřístupňuje ojedinělý vzdělávací projekt.

Planý výkřik nebo skutečná podpora kritického myšlení na středních školách? Vyzkoušeli jsme ONLIFE, vzdělávací program vyvinutý odborníky z Katedry informačních studií a knihovnictví (KISK) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

ONLIFE je pro učitele, kteří chtějí u svých žáků a studentů rozvíjet schopnost kriticky a tvůrčím způsobem pracovat s informacemi a učit se.

ONLIFE je pro studenty, kteří chtějí lépe zvládat učení a orientovat se ve světě, ve kterém mizí hranice mezi online a offline prostorem,“

představují projekt autoři Hana Tulinská a Michal Černý, kteří do procesu tvorby zapojili také studenty z Katedry informačních studií a knihovnictví.

Na webové adrese kisk.phil.muni.cz/onlife se nachází dvanáct zpracovaných tematických okruhů informační gramotnosti: Vyhledávání na internetu, Hodnocení informací, Práce s dokumenty, Osobní vzdělávací prostředí, Spolupráce a zpětná vazba, Paměťové instituce, Média a občanství, Bezpečnost, Plánování výzkumu, Zkoumání, Práce s literaturou a citování i Psaní odborného textu.

Každé téma je dále členěno do několika kapitol zabývajících se již zcela konkrétními otázkami (například citačními normami, rychlým čtením, darkwebem nebo kyberšikanou). Kromě toho mohou žáci využít mikrokurzy” určené pro samostudium, a nechybí ani metodika stručně osvětlující základní prvky programu.

Neočekávejme však záplavu akademického textu- v tomto případě se opravdu nejedná o skrytou variaci e-booku. Rovnocennou součástí průvodního psaného slova je bohatý arzenál vzdělávacího materiálu. Tvůrci nabízí učitelům připravené prezentace, aktivity do hodin, kvízy i pracovní listy. Studenty mohou oslovit popularizační videa a podcasty nebo třeba zábavný chatbot.

Učitelé mohou zdarma čerpat materiály do hodin. ZDROJ screenshotu: kisk.phil.muni.cz/onlife

ONLIFE je online. Program předpokládá práci s internetem a v textech je tak například umístěno množství URL odkazů.

Cílem je vést studenty k tomu, aby si mohli informace ověřovat, doplňovat, pracovat s dalšími materiály, které považujeme za relevantní a užitečné,” vysvětlují autoři a dodávají, že to neznamená, že studenti musí klikat na úplně každý nabídnutý odkaz.

Tento přístup je pro ONLIFE charakteristický i v dalších ohledech a jedná se o jeho nejvýznamnější rys: tvůrci nepředepisují jediný možný způsob, jak k nabídnutým materiálům přistupovat. Není nutné absolvovat kurzy v daném pořadí, ani využít všechny připravené nástroje. Program je nastaven tak, aby s ním mohl každý pracovat podle vlastních potřeb, času a vkusu.

Díky tomu je využitelný na školách nehledě na jejich zaměření, v různých předmětech a také formách výuky, včetně distančního vzdělávání.

Ukazujeme směr, ale ponecháváme svobodu pro uchopení a dokončení učitelem.” 

Nemělo by zapadnout, že se tvůrcům podařilo propojit podklady pro učitele i studenty ve společném rozhraní. Marně bychom hledali oddělenou učitelskou verzi a jinou učebnici pro žáky”, jak je v prostředí základních a středních škol zvykem.

Jak to může fungovat?

Částečně právě díky zmiňované variabilitě programu i jednotlivých materiálů. Podstatnou podmínkou je ovšem také určitý způsob nahlížení role pedagoga. Autoři se ve svých kurzech i metodice vyjadřují zásadně k věci a nevyžádaného filozofování nad posláním učitelů v současném světě se od nich nedočkáme. Z toho, jak je program sestaven, je přesto navýsost jasné, že v ONLIFE není učitel dozorčím informací a student pasivním přijímačem.

Oběma je přiznána daleko aktivnější role: zatímco žák má možnost pracovat s autentickými materiály, porovnávat rozličné zdroje a učit se podle vlastních preferencí (nezáleží například na tom, jestli si text přečte nebo dá přednost mluvenému slovu), učitel ve třídě otevírá nová témata, motivuje a iniciuje skupinové aktivity- zkrátka nesupluje něco, co může žák efektivněji získat samostudiem.

ONLIFE nabízí bohatý arzenál vzdělávacího materiálu. ZDROJ screenshotu: kisk.phil.muni.cz/onlife

Je tedy možné označit ONLIFE za podařený projekt podporující informační gramotnost na středních školách?

Autorům se daří naplno využívat potenciál online vzdělávání. Připravené tematické moduly obsahují kvalitně zpracované, volné vzdělávací materiály. Kurzy vycházejí z principů, které napomáhají nastavit prostředí příznivé pro rozvoj kritického myšlení.

Ovšem naplní-li ONLIFE vizi svých tvůrců, bude záležet teprve na tom, jak se mu v praxi podaří proniknout do škol. Osvojí si učitelé materiály nachystané v Google Docs? Obstojí grafika kurzů před žáky vyrůstajících v soudobé vizuální kultuře? Nebude překážkou nutnost (ač bezplatné) registrace před vstupem do mikrokurzů a kvízů?

A především, dostanou se vůbec informace o projektu do škol a bude mu věnována dostatečná pozornost?

Prozkoumejte ONLIFE na vlastní pěst: kisk.phil.muni.cz/onlife

Utrpení mladého Werthera versus Ještě než umřu. Mládí v hajzlu podle Jenny Downham a Johanna W. Goetheho

Jejím posledním přáním je vyzkoušet drogy. Jeho stravuje posedlost zadanou ženou. Co mají  společného na smrt nemocná dívka a nešťastně zamilovaný mladík? Compare&Contrast!

„Ó, proč vám bylo souzeno narodit se s tou prudkostí a nezdolnou vášní ke všemu, do čeho se jednou zakousnete! Prosím vás, mírněte se!“ (Lotta k Wertherovi)

Utrpení mladého Werthera (Die Leiden des jungen Werthers, 1774) nebylo prvním literárním počinem Johanna Wolfganga Goetheho, právě toto dílo jej však proslavilo po celé Evropě, a v Německu dokonce údajně rozpoutalo „wertherovskou horečku“. (Zdůrazňuji slovo „údajně". Slibuji, že se k tomu ještě vrátíme někdy příště- jakmile přijde řeč na nejpozoruhodnější hoaxy 18. století.)

Anotace: Werther přijíždí do městečka Waldheim. Je okouzlen okolní krajinou i místními lidmi, především krásnou Charlottou. Lotta je však zasnoubená s jiným mužem a pohádka se nezadržitelně proměňuje v drásavé milostné drama.

„Už jsem si kolikrát předsevzal, že ji nebudu tak často vyhledávat. Ale vydržet to! Den co den podléhám pokušení a den co den si svatosvatě slibuji: ,Zítra jednou nepůjdeš', a když ten zítřek přijde, tak si přece zas najdu nevyhnutelný důvod, a než se toho naději, jsem zase u ní.“  (Werther)

Ještě než umřu (Before I die, 2007) je o více než dvě stě let mladší debut britské spisovatelky Jenny Downham. Hlavní hrdinkou je šestnáctiletá Tessa trpící leukémií v pokročilém stádiu. Léčba nezabírá a Tessa si píše seznam věcí, které chce udělat, než ji dostihne překotný konec.

Nechci takhle umřít, ještě dřív, než stihnu pořádně žít. Připadá mi to tak jasné. Skoro cítím naději, což je šílenství. Než umřu, chci žít. To je to jediné, co dává smysl.“ (Tessa)


Tessa má teprve šestnáct, Werther něco přes dvacet. Citový život hrdinů je významně určován jejich mládím. Oba příběhy se odehrávají na relativně krátké časové ploše (přibližně v úseku roku až dvou). Jsou vyprávěny chronologicky, z pohledu hlavních hrdinů.

Adresát neznámý aneb Vilém, nejlepší (imaginární) přítel

Downham zachovává ich-formu v celém textu, Goethe v závěru knihy předává slovo „vydavateli", který popisuje Wertherovo konání a stručně doplňuje, jak klíčové události vnímali ostatní. K tomu ovšem bohatě stačí pár stran, neboť kromě Werthera v knize figuruje jen málo postav, které navíc nemají vlastní život- slouží výhradně jako prostředek k vyjádření Wertherova rozpoložení.

Vilém, kterému se Werther svěřuje, je přítel doslova imaginárního charakteru- není ničím než jménem, oslovením v dopisech, na které nechodí odpověď. Lottin snoubenec a pozdější manžel Albert by mohl být stejně dobře vnitřním hlasem, který Wertherovi oponuje a pomáhá mu tím utříbit si vlastní myšlenky. Vyslanec, u něhož je Werther krátce zaměstnán, musí být nutně protivný a nesnesitelný, neboť nesnesitelná je doba, jíž u něj hrdina prožívá bez milované Lotty.

Služebnictvo nemá hlasy ani tváře, služky a sluhové jsou zaměnitelní, mlčky vykonávají své povinnosti a poskytují obraz rozvrstvené společnosti. Děti, které pobíhají kolem a k jejichž hrám se Werther příležitostně přidává, vyjadřují cosi podobně univerzálního- schopnost čistého prožívání štěstí v přítomném okamžiku, po níž hrdina touží a jež mu postupně protéká mezi prsty.

Absence cizího (natož přímo objektivního) vhledu se stává organickou součástí díla. Goethe ji vědomě posiluje- například když proměňuje popis krajiny obklopující Werthera podle toho, jestli se ten nachází v dobrém rozpoložení či v depresi („Jako by se před mou duší byla rozhrnula opona: dějiště nekonečného života se přede mnou změnilo v propast věčně otevřeného hrobu.“)

Díky subjektivní zaujatosti a bezprostředně ventilovaným emocím postrádajícím autocenzuru působí Utrpení mladého Werthera s místy až nepříjemnou naléhavostí, jež činí z textu literární fenomén.

Mezi dětstvím a dospělostí, životem a smrtí

Dospívající dívka Tessa chce být stejná jako ostatní. Vědomí blížící se smrti tuto touhu jen zvyšuje. Ani Jenny Downham rozhodně nepostrádá empatii ke své hrdince, na rozdíl od Goetheho si však od ní udržuje větší odstup. Roli hraje odlišné podhoubí vzniku románu- Downham knihu dokončila, když byla téměř o dvacet let starší než Goethe při psaní Utrpení mladého Werthera. Text není autobiografický, vcítit se do duše hrdinky jí pomáhaly zkušenosti získané při workshopech s teenagery a vlastní herecká průprava.

Tessa se nevznáší ve vzduchoprázdnu. S nemocí se nemusí vyrovnat jen ona sama, ale také její rodiče a mladší bratr Cal. Tessina nezodpovědná matka čelí strachu z budoucnosti zlehčováním a na bedrech starostlivého otce zatím spočívá celá domácnost. Jejich kontrastní povahy nejsou samoúčelné, autorka je dokáže využít, aby ztvárnila odlišné životní postoje, mezi kterými Tessa hledá vlastní cestu.

Přesto se člověk neubrání dojmu klišovitosti. Ten dále narůstá v popisu přátelství se Zoey, které nepřekračuje model vztahu protřelé, zdánlivě sebevědomé dívky a její nejisté kamarádky, která se jí chce vyrovnat- tedy aspoň do chvíle, než zjistí, že vlastně nechce.

Nejautentičtější postavou se tak stává jedenáctiletý Cal, který svou rodinu chtě nechtě nutí myslet na to, že s Tessinou smrtí životy ostatních neskončí, a čtenáře odzbrojuje dětskou upřímností. (Budu jedinej ve škole, komu umřela ségra,“stěžuje si Tesse, když ji nemoc upoutá na lůžko.)

A pak je tady Adam.

Láska až za hrob

„Milovali jsme se sedmadvacetkrát a spali spolu v posteli šedesát dva nocí a to je spousta lásky. Nechci být mrtvá. Nebyla jsem takhle milovaná dost dlouho.“ (Tessa)

Tessa potkává Adama a v jejím životě zasvítí naděje. Zatím, v dalekém Waldheimu, potkává Werther Lottu a je ztracen.

Dej si pozor na to, co si přeješ

„Chtěla bych mít kluka. Chtěla bych ho mít na ramínku ve skříni. Mohla bych ho vyndat, kdykoli bych chtěla, a on by se na mě díval tak, jak to dělají kluci ve filmech- jako bych byla krásná." (Tessa)

Tessa si od prvních stran knihy přeje „opravdového kluka". Opravdovou lásku. Opravdový orgasmus.

A najednou tam prostě je. V sousední zahradě se objeví Adam. Citlivý starší kluk se špinavými nehty. Umírající Tessa má pocit, že konečně žije, a Adam ji neopouští ani v nejtěžších chvílích.

Kdyby byl vypravěčem knihy Adam, jmenovala by se Ještě než umře a on by mohl stejně jako Werther říct: „Člověče, po mně je veta. Může si se mnou dělat, co se jí zlíbí." 

Nosí mi věci, jako by byl můj sluha. Citronové lízátko. Láhev s horkou vodou. Plátky pomeranče na talířku. Ještě jednu deku. Dá na sporák skořici, protože chci cítit Vánoce." (Tessa)

Není snad Adam doslova Tessiným splněným snem? „Jak se to tak rychle stalo? Jak to, že je to fakt pravda?" ptá se Tessa a čtenář s ní.

Ztělesnění vlastních představ

„Obávám se, že je to jen nemožnost mě dosáhnout, co způsobuje, že se vám to přání tak zalíbilo." (Lotta)

Na první pohled se zdá, že Lotta je Adamovým protipólem. Zatímco on přichází jako posel naděje, ona Werthera sráží na kolena.

Taková zkratka ale vynechává důležitou otázku: Kdo vlastně jsou Lotta a Adam?

Nezbývá než konstatovat, že nevíme.

Neví to totiž ani Werther a Tessa.

Oba hrdinové měli od začátku jasnou představu o tom, jaký by měl být jejich dokonalý protějšek. Příběh romantické lásky existoval v mysli Werthera i Tessy dávno předtím, než vůbec stačilo dojít k „osudovému setkání".

Je na tom ale něco podivného? Nedívá se každý z nás na svět stejně jako Werther a Tessa? Není sebeprojekce nevyhnutelným způsobem, jak poznáváme druhého člověka?

Naděje umírá poslední...

-„Ale umírá, hahaha!" dodává poeta Márdi ve svém textu Iluze. Pod vlivem znova přečteného Goetheho mi připomíná Werthera, který miluje, doufá, trpí, a u toho se vysmívá sám sobě.

Pro někoho je spojování díla klasika s písničkou na pár akordů rouhání. Já mám podezření, že skutečnou škodu páchají dutá hesla typu „představitel preromantismu hlásající návrat k přírodě". Taky se vám dělá husí kůže? Vsadím se, že se nejedná o příjemné mrazení- zvlášť, pokud máte sami odpapouškováno. Podobný balast zbytečně zastiňuje podstatnou věc: jakkoli neuvěřitelně to zní, lidé odjakživa prožívali lásku, touhu, žárlivost, bolest, smrt i všechno ostatní, s čím se dennodenně vypořádává každý z nás. Klasičtí spisovatelé nejsou výjimkou. Co takhle vrátit jim skutečný rozměr?

Na viděnou u příštího dílu.

Barbora Vrbová

Iluze

Výlet do oblasti deja vu
se nepoved
je tady pěkná zima
že se úplně klepou ruce
škoda
že ti to nemůžu poslat
výlet do oblasti deja vu
dlouhý ticho
střídají cizí hlasy
minuta to je několik dní
v krajině
na poušti
zakřičím a vytáhnu prameny
zakřičím a vytáhnu prameny

R: Pověsíme na svý rty iluzi
a pak se za ní budeme dívat
pověsíme na svý rty iluzi
a pak se za ní budeme dívat
pověsíme na svý rty iluzi
třeba se otočí silueta beduína
pověsíme na svý rty iluzi
a pak se za ní budeme dívat
jak ji vítr roztrhá

u východu z oblasti deja vu
stojí moje mexičanka
řeknu jenom hele pustíš mě
odpoví mi
no nikdy jsem tě nedržela
u východu z oblasti deja vu
škoda
že ti to nemůžu poslat
taky tě to roztrhá
naděje umírá poslední
ale umírá

-Hahaha!

R: Pověsíme na svý rty iluzi

Prameny:

GOETHE, Johann Wolfgang von. Utrpení mladého Werthera: Spříznění volbou. Přeložil Erik Adolf SAUDEK. Praha: Levné knihy KMa, 2003. ISBN 80-7309-972-1.

DOWNHAM, Jenny. Ještě než umřu. Přeložil Kateřina HARRISON LIPENSKÁ. Praha: Eroika, 2016. ISBN 978-80-87409-32-9.

MÁRDI. Iluze. Vypsaná Fixa, album Krása nesmírná, 2005

 


Inspirace pro učitele, stéblo pro studenty tonoucí v klasické literatuře, výzva pro všechny čtenáře. Compare&Contrast Barbory Vrbové vrací povinnou četbu zpět do hry.

Patří Kdo chytá v žitě mezi Young Adult literaturu? Čím se pan Darcy z románu Jane Austinové podobá mileniálu Connellovi z bestselleru Sally Rooney? A kdo je větší mizera? Kunderův Tomáš nebo Maupassantův Miláček? 

Čtením to teprve začíná!

Vylepšená automatická raketa, na které nechybí ani WC! aneb dětské TVŮRČÍ PSANÍ jako vesmírná cesta

ODHALENÍ #1 Vylepšená automatická raketa, na které nechybí ani WC!

aneb dětské TVŮRČÍ PSANÍ jako vesmírná cesta

 

Prý ty pojmy čtenářská gramotnost nebo kritické myšlení zní někdy strašně suše, strašně uměle a dokonce strašně akademicky. No dobrá. Uznáváme, že to tak některým uším může připadat. A právě proto bychom vám rádi pověděli, co slyšíme my, když kolem sebe těmito slovy neohroženě metáme...

Ono se to má asi takhle. Když se dítě naučí slabikovat, může postupně třeba přelouskat slabikář. To je moc fajn! Kdo z nás se necítil jako vítěz, když poprvé černé na bílém spatřil, že „Má-ma-me-le-ma-so" není mýtus a opravdu existuje! Ale asi podvědomě tušíme, že ještě nejsme u cíle. Čtením to teprve začíná, že ano.

S každým dalším přečteným textem se krůček po krůčku rozvíjí schopnost čtení s porozuměním (my si ty příšerné výrazy snad nedokážeme odpustit). Takže přečtená slova už nejsou jen slabiky a zvuky, ale doléhají v celém svém významu a podněcují představivost. Čtenářství rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti (a jen tak mimochodem také fantazii, empatii a myšlení).

A teď tu máme takovou fintu. Čím je člověk čtenářsky zdatnější, tím více toho dokáže z konkrétního textu „vyčíst". To znamená, že kromě přečtení samotného obsahu dokáže také rozlišit jeho autora (nikoli to, že se jedná o zelenookého podivínského železničáře ve středních letech, ale jaký je jeho AUTORSKÝ ZÁMĚR). To může být docela užitečné a máme dokonce podezření, že se to může víc než při četbě Babičky hodit během surfování na internetu. (Proto nesouhlasíme s tím, když se za rozvoj kritického myšlení vydává rozdávání seznamu nedůvěryhodných webových stránek, uf, tak tohle prosím vás neděláme, ale o tom třeba příště.)

 

Takže zpátky k věci. Proč že si nedáme pokoj s touhle čtenářskou gramotností a s tímhle kritickým myšlením?

Protože to je ten rozdíl mezi útrpně přelouskanou povinnou četbou a radostí nad příběhy.
Mezi tím, jestli dítě bude nebo nebude úspěšné ve studiu.
Jestli se nechá nebo nenechá zmanipulovat.
Je to rozdíl mezi závislým a svobodným myšlením.

A to je ten důvod, proč jsou čtenářská gramotnost, kritické myšlení a tvořivost propojeny.

Návštěvou souhlasíte s použitím cookies.

@ 2020 Centrum kritického myšlení, zs | IČ 08697019 - Spolek  | Nejsme plátce DPH